แจ้งซ่อมด่วน
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
สถิติ
เปิดเมื่อ15/08/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม73222
แสดงหน้า85594
(เข้าชม 660 ครั้ง)
รายงานความก้าวหน้าสิ่งก่อสร้างตามแผนดำเนินการฯ ปีงบประมาณ 2555
ที่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนการดำเนินการ
รายงาน
ความก้าวหน้า
การก่อสร้าง
1. งานก่อสร้างโรงอาหารแบบพิเศษ              ขนาด5,000ที่นั่ง  32,000,000.- บาท  กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)
คลิกที่นี่
2.   งานสร้างศาลาพักประตู3  ขนาด3.5*7.0 เมตร 170,000 บาท กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)

คลิกที่นี่
3.   งานปูพื้นห้องสมุดธรรมชาติ 20*50 เมตร 200,000บาท กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)

คลิกที่นี่
4.  งานปูพื้นศาลา3หลังหน้าเสาธง  20*25 เมตร
 
  100,000บาท  กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)

คลิกที่นี่
5.  ปรับปรุงโครงป้าย  1*20 เมตร  12,000 บาท กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)

คลิกที่นี่
6.   ปรับปรุงระบบไฟฟ้า/สวิสซ์พัดลมอาคาร6   30,000 บาท  กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)

คลิกที่นี่
7.   ปรับปรุงอาคาร 2 ก๊อก10ชุด ประตูห้องน้ำ 2 บาน ระบบไฟส่องสว่าง ระบบลิฟท์ ระบบความเย็น 10,000  บาท กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)

คลิกที่นี่
8.   จัดพิมพ์ป้ายวัน5 ธันวามหาราช 3*20 เมตร    6,000 บาท กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)
คลิกที่นี่
9.  งานปลูกต้นไม้ชาดัด 5000 ต้น   40,000บาท กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)

คลิกที่นี่
17.   งานปลูกซ่อมต้นทองกวาว10 ต้น ขนาด5นิ้ว  3,000 บาท  กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)

คลิกที่นี่
18.  ปรับปรุงผิวจราจร 5*30*.10 เมตร คสล.
 
200,000บาท  กำลังดำเนินการ
     (1 พ.ย. 55)

คลิกที่นี่
19.   จัดสร้างห้องส้วมมาตรฐาน ขนาด12ที่      400,000บาท กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)

คลิกที่นี่
20 ป้านบอกทางโรงเรียน 100,000บาท กำลังดำเนินการ
      (1 พ.ย. 55)
คลิกที่นี่
21 สร้างป้อมยาม 43,000บาท กำลังเตรียมการ

 
คลิกที่นี่
22 ปรับปรุงหลังคาอาคาร2 2800,000บาท กำลังเตรียมการ

 
คลิกที่นี่
23 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบทำความเย็นโรงอาหารใหม่ 8,000,000บาท กำลังเตรียมการ

 
คลิกที่นี่
24 ปรับปรุงอาคาร1 1,900,000บาท กำลังเตรียมการ คลิกที่นี่