แจ้งซ่อมด่วน
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
สถิติ
เปิดเมื่อ15/08/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม73191
แสดงหน้า85563
งานอาคารสถานที่

อ่าน 1109 | ตอบ 0

งานอาคารสถานที่
มีหน้าที่และความรับผิดชอบงาน  ดังนี้
  1. งานรักษาความสะอาดและตกแต่งอาคารเรียน
1.1กวดขันดูแล การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว
1.2รักษาความสะอาดบนอาคารเรียนทั้งหมด
1.3รักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส่วมบนอาคารเรียน
1.4รักษาความสะอาดห้องพักครู ห้องศูนย์วิชา
1.5จัดตกแต่งอาคารเรียนให้สวยงาม  เสริมสร้างบรรยากาศให้ร่มรื่นน่าอยุ่
1.6งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
  1. งานรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน
2.1 กวดขัน  ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของลูกจ้างประจำ  และคณะนักเรียน
2.2 ดูแลบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่โรงเรียนจัดบริการแก่ครู  อาจารย์ - นักเรียน  เช่น  โต๊ะ-  เก้าอี้  สนาม
2.3 ดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  และเรือนเพาะชำ  ให้มีจำนวนและคุณภาพเพียงพอสำหรับการใช้งาน
ตกแต่บริเวณโรงเรียนให้สวยงาม  ร่มรื่น  สร้างบรรยากาศที่สดชื่นแก่โรงเรียน
2.4 ติดต่อประสานงาน  และรับผิดชอบการขน  เก็บขยะมูลฝอยและกำหนดสถานที่ที่พักขยะมูลฝอย
2.5  งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย
  1. งานก่อสร้างและงานซ่อมแซม
3.1 กำหนดรูปแบบ  สถานที่ในการก่อสร้างต่างๆ  ที่มีขึ้นตามความต้องการและความจำเป็นพร้อมทั้งควบคุมการก่อสร้างต่างๆให้ได้คุณภาพและมาตรฐานตามแบบกำหนด
 3.2 วางแผนการบริการงานสถานที่และอาคารเรียน  อาคารประกอบที่ชำรุดเสียหายให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา
 3.3 บริหารงานการใช้ลิฟต์ไฟฟ้า  น้ำประปา  ให้สะดวกคล่องตัวโดยยึดหลักความประหยัดเป็นเกณฑ์
3.4 งานอื่นๆ  ที่ได้รับมอบหมาย
การบริการงานอาคารสถานที่ของโรงเรียน
  1. ให้บริการจัดตกแต่งอาคารสถานที่ให้สอดคล้องกับการจัดพิธีกรรมต่างๆของโรงเรียน
  2. จัดตกแต่งสวนหย่อมและสถานที่พักผ่อนให้ร่มรื่นเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่โรงเรียน
  3. ดูแลความสะอาดของโรงเรียน  โดยมีกลุ่มพนักงานทำความสะอาดรับผิดชอบร่วมกับนักเรียน
  4. ซ่อมบำรุงวัสดุอุปกรณ์ของอาคารสถานที่ที่ชำรุดให้มีสภาพที่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :