แจ้งซ่อมด่วน
ปฎิทิน
March 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
สถิติ
เปิดเมื่อ15/08/2012
อัพเดท18/02/2013
ผู้เข้าชม56520
แสดงหน้า68615
หลักปฎิบัติในการปฏิบัติงานในเขตก่อสร้าง

อ่าน 2296 | ตอบ 0
กระทรวง มหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะวิธีสร้างความปลอดภัยในเขตก่อสร้างติดตั้งป้ายเตือน ทำรั้วกั้นป้องกันผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณก่อสร้างและสิ่งปกคลุม ป้องกันวัสดุร่วงหล่น แบ่งเขตพักอาศัยและเครื่องมือเครื่องใช้อย่างชัดเจน ตรวจสอบสภาพให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือให้ตรงกับ วัตถุประสงค์ 
         ส่วน ผู้ปฏิบัติงานต้องแต่งกายให้รัดกุม ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในขณะทำงานเด็ดขาด ตลอดจนเจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักความ ปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 
         นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า จากอุบัติเหตุนั่งร้านถล่มจากการก่อสร้างโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งเป็นเหตุให้คน งานเสียชีวิต หรือเหตุการณ์ก้อนหินของโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียมตกใส่รถเก๋งได้รับความ เสียหาย แสดงให้เห็นถึงความไม่ปลอดภัยของงานก่อสร้าง
 
         จึง มีข้อแนะนำการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในงานก่อสร้าง ดังนี้ บริเวณเขตก่อสร้าง ควรติดป้ายเตือนที่มีขนาดพอเหมาะในบริเวณที่สังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อให้ผู้ที่สัญจรไปมาทราบว่ามีการก่อสร้าง รวมทั้งทำรั้วหรือนำแผงมากั้น เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณดังกล่าว
 
         หาก เขตก่อสร้างเป็นอาคารสูงและอยู่ใกล้แหล่งชุมชน ควรทำหลังคาและนำผ้าหรือตาข่ายมาคลุมบริเวณทางเดินที่ติดรั้วอีกชั้น เพื่อป้องกันเศษวัสดุหล่นใส่ผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง แบ่งเขตพื้นที่ภายในบริเวณการก่อสร้างอย่างชัดเจน ไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีการก่อสร้างหรือตกแต่ง เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
 
         นอก จากนี้ ควรตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือหรือเครื่องจักรในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยต่อ การใช้งาน รวมทั้งนำมาใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับประเภทของงาน ในกรณีที่ต้องมีการใช้ไฟในบริเวณก่อสร้าง ต้องมีการเดินสายไฟอย่างถูกต้องและมีฉนวนหุ้มตลอดสาย และห้ามจุดไฟหรือสูบบุหรี่ในพื้นที่ที่เก็บวัสดุตกแต่งอาคารอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
 
         สำหรับ ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรการความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด หากไม่มีความรู้ความชำนาญและไม่มีผู้เชี่ยวชาญควบคุมการปฏิบัติงาน ไม่ควรผลีผลามดำเนินการ
 
         โดย เฉพาะหลักวิศวกรรมที่ต้องมีการคำนวณน้ำหนัก ขนาด และการผสมวัสดุก่อสร้าง พร้อมทั้งปฏิบัติตามที่วิศวกรได้คำนวณและกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพราะขนาดและน้ำหนักที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจทำให้อาคารถล่มในระหว่างการก่อสร้างหรือภายหลังได้
 
         นอก จากนี้ ควรแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุม ใส่รองเท้าแบบหุ้มส้น สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่อยู่ในบริเวณเขตก่อสร้าง ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด เพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์จะทำให้ไม่สามารถควบคุมสติและเสียการทรงตัวจนอาจพลัด ตกลงมาจากที่สูง
 
         ที่ สำคัญ เจ้าของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความตระหนักในการป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัย ของตนเอง รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งการสร้างหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในเขตก่อสร้างนอกจากจะช่วยให้ผู้ ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้สัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าวได้รับความปลอดภัยมากขึ้นด้วย
 
ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :